Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

GDPR

GDPR - Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - PREMIER system - manuál - PREMIER

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady Evropy 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – GDPR má škola jako správce osobních údajů povinnost informovat subjekt údajů o tom, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány a jakým způsobem.

Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice, příspěvková organizace, jako správce osobních údajů, zpracovává osobní údaje. Správkyní osobních údajů je ředitelka školy Mgr. Jana Čihánková.

Práva zákonných zástupců:
1. přístup k osobním údajům
2. oprava nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů
3. výmaz osobních údajů, nejsou-li osobní důvody potřebné pro účely, pro které byly shromažďovány či jinak zpracovávány
4. omezení zpracovávání osobních údajů
5. přenositelnost údajů
6. vznesení námitky, je-li zpracování osobních údajů prováděno ve veřejném zájmuči oprávněných zájmů správce
7. podání proti správci stížnost u dozorového

Jako subjekty údajů (zákonní zástupci) se můžete k uplatnění práv v oblasti ochrany osobních údajů obracet na školu prostřednictvím:
     datové schránky: ID: vjug8o
     pošty: Základní škola a Mateřská škola Slezské Rudoltice, příspěvková
     organizace, Slezské Rudoltice 120, 79399
     e-mailu: zs.ms.slezskerudoltice@seznam.cz
 

     Kontaktní údaje na pověřence osobních údajů:
     Bc. Patrik Džambík
     Tel: 734 106 799
     E-mail: gdpr@mikroregionkrnovsko.cz