Jdi na obsah Jdi na menu
 

 

Projekty ve škole

srdce_mleko.jpgProjekt Mléko do škol podporuje ideu zlepšování stravy našich dětí. Díky projektu dostávají děti základní školy zdarma neochucené mléčné produkty a ochucené mléčné produkty za zvýhodněné ceny. Mléčné výrobky dodává do naší školy jihočeská společnost Madeta. Distribuce produktů je zajištěna 4x měsíčně. Více na www.laktea.cz

 

ovocedoskol3.png Projekt Ovoce a zelenina do škol také podporuje zlepšování výživy našich dětí. Díky projektu dostávají děti základní školy zdarma ovoce a zeleninu, ovocné nebo zeleninové šťávy. Distribuce produktů je zajištěna 4x měsíčně.
Více na www.ovoceazeleninadoskol.cz

 

 

logo-zelena-skola.png Naše škola se zapojila do projektu Zelená škola a umožňuje tak žákům a učitelům třídit nejen základní složky odpadu jako je papír, plast a sklo, ale i elektroodpad a baterie. Snadná recyklace vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty na speciální místo zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování a je základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a baterie mohou návštěvníci školy jednoduše odkládat do sběrného boxu, který je umístěn v šatně základní školy. Projekt naší škole také umožňuje bezplatnou ekologickou likvidaci velkého elektroodpadu. Cílem projektu Zelená škola je ochrana životního prostředí zabezpečením zpětného odběru a efektivní recyklace nepotřebných elektrozařízení. Ta obsahují mnohé nebezpečné látky, jako je například rtuť, olovo, kadmium či brómované zpomalovače hoření, ale také velké množství recyklovatelných a znovu využitelných materiálů.

Iniciátorem projektu je společnost REMA Systém a.s., která zajišťuje organizaci sběru, třídění, recyklaci a nakládání s elektroodpadem v celé České republice.

Více informací na adrese: www.zelenafirma.cz

 

external4.png  Naše škola aktivně využívá služeb portálu Proškoly.cz,
  který umožňuje učitelům i žákům kdykoliv procvičovat
  a ověřovat základní rozumové schopnosti - logiku,
  paměť, prostorovou představivost, vnímání, koncentraci, dále cizí jazyky, český jazyk, čtenářskou gramotnost, dopravní výchovu. K dispozici jsou pravopisná cvičení, testy, kvízy. Pro starší žáky jsou v nabídce také testy volby povolání.Testy mohou žáci libovolně využívat nejen ve škole, ale i doma na svých počítačích.

Přístupové údaje ke svým účtům získají žáci ve škole.

Více na stránkách: www.proskoly.cz

Na stránkách školy máte v levé spodní části automatický odkaz na stránky Proškoly.cz_přihlášení.

 

ZAV Na naší škole využíváme programovou výuku ZAV - internetovou školu pana Zaviače. Žáci od třetího ročníku mají možnost naučit se psát na klávesici všemi deseti. Při psaní se nedívají na prsty a klávesnici, ale očima sledují pouze obrazovku. Žáci mají možnost psát na školních počítačích v době školní družiny a v počítačovém kroužku pod vedením učitelky Frankové. Kvalifikované psaní na PC je také součástí učebních plánů Informatiky.
Žáci mají možnost prvních 100 lekcí psát zdarma i doma na svém počítači. Je nutné mít připojení k internetu a ze stránek www.zav.cz si stáhnout do svého počítače program ZAV.

Postup: 1. patro - 1. třída – IV. generace - nainstalovat aplikaci. Přístupové údaje pro domácí výuku jsou pro žáky úplně stejné jako ve škole.